ייעוץ לפני חקירה / עו"ד אלעד גויגולד

אדם עוכב לחקירה, נעצר על-ידי שוטרים או זומן טלפונית או בכתב להגיע לתחנת המשטרה לצרכי חקירה. הסיטואציה כשלעצמה אינה נעימה בלשון המעטה ומטרידה. רבים מתלבטים האם כדאי להיוועץ בעורך-דין, שמא יחשבו ביחידה החוקרת שהם אשמים במיוחס להם ויש להם מה להסתיר. במקרים כגון דא נכון, רצוי וראוי לדעתי להתייעץ עם עורך-דין המבין בתחום הפלילי בטרם נחקר אדם וללא דיחוי, גם אם אותו חשוד מודע לזכויותיו. הסיטואציה החקירתית היא כשלעצמה מלחיצה, לעיתים מבלבלת ואף מבהילה, גם אם אין מדובר בפעם ראשונה בה אדם נחקר במשטרה. נכון לקבל ייעוץ מסודר לפני תחילת החקירה אשר עשוי להפחית את החרדה הטבעית ולסייע לחשוד בעת החקירה לקדם את עניינו בצורה מיטבית.

בהכנה לחקירה ייעץ עורך-דין לחשוד באשר לזכויותיו בחקירה, יפרוס את האפשרויות העומדות בפניו וההשלכות השונות הקיימות במצב הנתון. ויתור על זכות ההיוועצות בעורך-דין עלול בהמשך להתברר כטעות של ממש.