מחיקת רישום משטרתי / עו"ד אלעד גויגולד

"…השם הטוב של אדם הוא נכס יקר. חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם שהוטל בשם הטוב…אפשר להבין ללבו של אדם המשוכנע שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש כי חשד שהועלה נגדו יימחק לחלוטין, ובתיק שנפתח נגדו יירשם כי התיק נסגר כיוון שהתברר כי אין הוא אשם…"

(מתוך: בג"צ 4539/92 קבלרו ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"ד נ(3) 50)

הוגשה תלונה כנגד אדם, נפתח תיק במשטרה והחשוד נחקר בחשד לביצוע עבירה. תיק שכזה יכול להוביל בסופו של יום להגשת כתב-אישום כנגד החשוד ויכול שיוחלט שלא להעמידו לדין. במקרה שהוחלט שלא להעמידו לדין – התיק יייסגר באחת משלוש עילות סגירה:

  • העדר ראיות
  • העדר עניין לציבור
  • חוסר אשמה

חוק סדר הדין הפלילי קובע, כי תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה – יימחק רישומו מרישומי המשטרה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים קובע, כי המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו, אלא לפי חוק זה. כך למשל, מידע על תיק סגור (החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין) לא יימסר, אלא לגופים מסויימים המפורטים בחוק (ועל פי כללים שנקבעו) ובהם: היועץ המשפטי לממשלה, משטרה, שירות הבטחון הכללי, משטרה צבאית, מחלקת בטחון שדה של צה"ל, קצין מבחן, חוקר מדעי, מנהל הרשות להגנה על עדים.

אדם שהוחלט שלא להעמידו לדין אמור לקבל הודעה בכתב שבו תצויין עילת סגירת התיק, וזכותו לפנות בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.

יצויין, כי הודעה על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד אדם לדין תימסר למתלונן בכתב, ושם תצויין גם סיבת ההחלטה. מתלונן יכול להגיש ערר על החלטה שכזו.

משרדנו מטפל בין היתר גם בהגשת בקשות למחיקת רישום משטרתי.