עדות ראיה היא עדות ראויה?

האם עדות ראיה היא עדות ראויה?
זיהוי מוטעה על-ידי עד שהוא קורבן עבירה – לקריאת המאמר באתר מאמרים לחצו כאן.