ליווי נפגעי עבירה

בשנת 2001 נחקק חוק זכויות נפגעי עבירה, שמטרתו לקבוע את זכויות נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, זאת מבלי לפגוע בזכויותיהם של חשודים, נאשמים ונידונים  (סעיף 1 לחוק).

לקורבנות עבירה, אם כן, קיים מעמד מיוחד המוסדר בחוק. מתן הזכויות לנפגע ייעשה תוך התחשבות בו ובצרכיו, תוך שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו, וכל זאת – בתוך זמן סביר (סעיף 3 לחוק).

החוק מקנה לנפגע העבירה, בין היתר, גם הגנה מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו (ככל הניתן ועל-פי הצורך) ולמעשה, במקרים רבים קיימת לנפגע העבירה הזכות להביע עמדה ביחס להליך הפלילי.

למעט חריגים, נפגע עבירה (לבקשתו או לבקשת עורך-דינו)  זכאי לעיין בכתב האישום נגד הנאשם או בהסדר לסגירת תיק ולקבל העתק ממנו (סעיף 9 לחוק).

נפגע עבירה זכאי להגיש הצהרה בכתב, הנקראת גם הצהרת נפגע, לגוף החוקר או התובע במסגרתה ניתן לפרט כל פגיעה ונזק שנגרמו לנפגע בשל העבירה (לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש) (סעיף 18 לחוק)

חוק זכויות נפגעי עבירה מייחד סעיפים ספציפיים גם להגנה על נפגעי עבירות מין או אלימות. כך לדוגמא, כדי למנוע עיוות דין, הליכים הנוגעים לעבירות מין או אלימות יקוימו תוך זמן סביר (סעיף 12 לחוק); נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו יהיה נוכח עימו בעת חקירתו במשטרה למשל (חריג לכך, אם הקצין הממונה סבור שיש בכך בכדי לפגוע בחקירה) (סעיף 14 לחוק).

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, אשר קיבל הודעה על כוונה לעכב הליך פלילי כנגד נאשם, זכאי להזדמנות להביע עמדתו בכתב בפני היועמ"ש, זאת בטרם קבלת ההחלטה בבקשה (סעיף 16 לחוק). כמו-כן נפגע עבירת מין או אלימות חמורה אשר קיבל הודעה על האפשרות לפיה התביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם (או על פרטי הסדר טיעון מתגבש או סגירת תיק) – זכאי כי תינתן לו הזדמנות להביע עמדתו בפני התובע, זאת לפני קבלת החלטה בעניין (סעיף 17 לחוק).

נפגע עבירת מין או אלימות אשר קיבל הודעה מתאימה, זכאי להזדמנות להביע עמדתו בכתב לפני ועדת שחרורים ובמקרה בו ביקש הנידון חנינה או הקלה בעונשו – זכאי הנפגע להביע עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים (סעיפים 20-19 לחוק).

כידוע, מי שמגיש כתבי אישום זו המדינה והיא זו המנהלת את ההליך, דואגת לאינטרס הציבורי וגם לקורבן העבירה, אולם למי שנפגע או נפגעה (למשל, קורבן אלימות, נפגעת עבירת מין וכו') יש זכות להיעזר בעורך-דין מטעמם ולהיות מיוצגים בהליך.

עורך-דין פלילי אשר מכיר את רבדי המשפט הפלילי, מודע לשיקולים בעריכת הסדרי טיעון מול הפרקליטות או המשטרה, מכיר את האפשרויות השונות העומדות בפני נאשם העומד לדין  – יכול לסייע רבות בליווי משפטי של קורבן עבירה בתקופה לא פשוטה, בלשון המעטה, ולהיות בקשר תכוף עם גורמי אכיפת החוק תוך שמירה קפדנית על זכויותיו של הנפגע.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי, סיוע וליווי משפטי של נפגעי ונפגעות עבירה, תוך שמירה, כמובן, על דיסקרטיות מלאה (עוד בשלב הפגישה במשרד).